Ettevõte kustutatud?

Mida teha, kui sinu ettevõte kustutati, kuna aasta majandusaasta aruanded on esitamata?

Kui juhtub, et ettevõttel on aastaaruanne jäänud tähtajaks esitamata, siis esmalt saadab Äriregister selle kohta meeldetuletuse koos uue tähtajaga, millal aruanne peab olema esitatud. Kuid kui ka selleks tähtajaks puuduolevat majandusaasta aruannet ei esitata, siis on Äriregistril õigus ettevõte registgrist kustutada. Juhul kui ettevõte on kustutatud majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu, on kolme aasta jooksul alates kustutamisest võimalik ettevõte taastada ehk ennistada.

Ettevõtte taastamiseks tuleb teha järgmised tegegvused:

  1. koostada e-Äriregistri portaalis ennistamise avaldus

  2. esitada puudulevad majandusaasta aruanded

  3. avaldus allkirjastada

  4. tasuda riigilõiv 200 eurot

  5. esitada avaldus e-Äriregistrisse

Eestikeelne juhend ettevõte taastamise avalduseks

Kui ettevõte oli enne kustutamist käibemaksukohustuslane ning soovid käibemaksunumbrit taastada, siis selleks tuleb eraldi pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Alusta siit oma aastaaruande koostamist

  • Kasutajasõbralik ja nutikas veebipõhine lahendus
  • Logi sisse ja koosta nii mitu aruannet nagu sinul vaja
  • Sulle on toeks selged juhised kogu aruande koostamise vältel
  • Kõik vajalikud tegevused on sinu jaoks ette läbi mõeldud
  • Ainult sinul on ligipääs sinu koostatud aruannetele
Ühe aastaaruande hind69