Korduma kippuvad küsimused

 • Ann on mikroettevõtjale loodud aastaaruande koostamise tööriist, mis sobib kasutamiseks, kui ettevõte majandusaasta jooksul:

  • ei ole käibemaksukohuslane,

  • ei ole maksnud töötasusid ega dividende,

  • ei ole saanud ega andnud laenu, va omanikuga seotud tehingud

  Kui mu ettevõte oli enne või peale majandusaastat käibemaksukohuslane, kas saan teenust kasutada?

  ANNis ei saa täna veel maksuarvestust pidada. Seetõttu ei saa teenust kasutada, kui ettevõte oli aruande perioodil käibemaksukohuslane ja tal oli käibemaksuga seotud tehinguid. Kui ettevõttel tehingud puudusid ja/või ettevõtte oli enne või peale majandusaastat käibemaksukohustuslane, siis saad ANNi siiski kasutada.

  Kui olen aruandeperioodil maksnud töötasusid ja/või dividende, kas saan teenust kasutada?

  Töötasud ja dividendid on seotud maksustamisega. Täna veel ANN ei ole maksuametiga liidestatud, mistõttu ei saa me teha automaatset kontrolli, kas sisestatud andmed on vastavuses maksuametile esitatud informatsiooniga. Kahjuks ei saa me automaatlahendus sind veel aidata. Küll aga saavad sulle aruande koostamisel abiks olla meie konsultandid- kirjuta meile info@minuaastaaruanne.ee ning leiame sulle sobiva lahenduse.

  Kui mu ettevõte sai või andis laenu, kas saan teenust kasutada?

  Enamasti on laenud seotud intressidega ning täna veel ANNis intressiarvestust pidada ei saa. Küll aga saavad sulle aruande koostamisel abiks olla meie konsultandid- kirjuta meile info@minuaastaaruanne.ee ning leiame sulle sobiva lahenduse.

  Mida on vaja ANNi kasutamiseks?

  ANNi kasutamiseks on sul vaja ettevõtte pangaväljavõtet ning pangakontol olevad tehingud määratleda vastavalt nende sisule. Vajadusel saad lisada pangakonto välised tehingud. Raamatupidamisalaseid teadmisis pole vaja, sest ANN juhendab sind terve teekonna vältel.

  Millise panga kliendile või makselahenduse kasutajale ANN sobib?

  Kui su ettevõttel on EUR konto Eesti suuremates pankades nagu Swedbank, LHV, SEB, Coop Pank või kasutab Wise või Revolut makselahenduste teenuseid.

  Aga kui mu ettevõttel ei ole pangakontot?

  Sel juhul on aruande koostamine veelgi lihtsam, ANNi abil saad teha vastava aruande, mis on valmis kohe Äriregistrisse esitamiseks ja õiges formaadis (XBRL).

 • Mikroettevõte on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

  • varad kokku kuni 175 000 eurot,

  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital,

  • kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot,

  • üks osanik, kes on ka juhatuse liige.

  NB! Pane tähele, et esimesel kahel aruande perioodil võib mikroettevõtte aastaaruande esitada ka mitme osanikuga ettevõte, juhul kui üks osanikest on ka juhatuse liige ning ettevõte vastab muus osas mikroettevõtte kriteeriumitele. Alates kolmandast aruandeaastast tuleb kahe ja enama osanikuga ettevõttel esitada väikeettevõtte majandusaasta aruanne.

  Ettevõtte varad on ettevõtte käibevara nagu raha, nõuded ostjate vastu, varud ning põhivara, milleks on näiteks materiaalne põhivara, pikajaalised investeeringud, tütarettevõtete aktsiad jne.

  Kohustised on ettevõtte kohustused nagu võlad tarnijatele, saadud ettemaksed, laenukohustused.

  Omakapitali osadeks on enamasti osakapital, eelmiste perioodide jaotamata kasum, aruandeaasta kasum.

 • Kuidas ANN töötab?

  Väga lihtsalt- ANN juhendab sind igas tegevuses ja etapis!

  1. Logi sisse Smart-ID, Mobiil-ID või ID kaardiga

  2. Lae ülesse aruadneperioodi panga väljavõte ja määratle tehingud vastavalt nende sisule. Vajadusel saad lisada pangakonto välised tehingud.

  3. Kui tehinguid ei ole toimunud või kui ettevõttel pangakonto puudub, siis saad koostada vastava majandusaasta aruande.

  4. Kontrolli valminud aruanne üle ning lae alla ANNi poolt koostatud XBRL formaadis aruanne, mis on valmis Äriregistrisse esitamiseks.

  Ongi valmis!

  Kui palju see lahendus maksab?

  Ühe majandusaasta aruande koostamise hind on 69 eurot- ei mingeid lisatasusid. Koostatud aruanne on valmis kohe Äriregistrisse esitamiseks ja õiges formaadis (XBRL).

 • Majandusaasta aruanne on ettevõtte finantsseisundi ja majandustulemuse ülevaade. Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustulemuse kohta. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest, milleks on bilanss ja kasumiaruanne ning lisadest.

  Ettevõtte majandusaasta pikkuseks on 12 kuud. Enamasti on majandusaastaks kalendriaasta (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid ettevõtte põhikirjas või muus tema tegevust reguleerivas dokumendis võib olla fikseeritud ka sellest erinev majandusaasta.

  Ettevõtte asutamisel, lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib majandusaasta olla erandkorras ka lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte üle 18 kuu. Nt kui ettevõte asutati 15. augustil 2020 ning majandusaasta on valitud kalendriaasta, siis sellisel juhul võib olla esimese majandusaasta aruande perioodiks 15.08.2020–31.12.2021. Juhul, kui ettevõtte on asutatud 15. mail 2020, siis on esimeseks majandusaasta aruandeperioodiks 15.05.2020–31.12.2020.

  Aruandeaasta bilansipäev on majandusaasta aruande perioodi lõpukuupäev, mille seisuga võetaks kogu aruandeaasta kokku. Kui ettevõtte majandusaasta aruande perioodiks on kalendriaasta (01.01-31.12), siis on bilansipäevaks 31.12. Selle kuupäeva seisuga kajastatakse majandusaasta aruandes ettevõtte finantsseisund ja majandustulemus.

  Kes peavad esitama majandusaasta aruande?

  Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele, ka siis kui ettevõttel ei ole majandusaasta jooksul mingit äritegevust olnud.

  Millal on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg?

  Aruande tähtajaks on 6 kuud pärast ettevõtte finantsaasta lõppu. Näiteks, kui ettevõtte finantsaasta lõpeb 31. detsembril, on aruande esitamise tähtajaks 30. juuni.

  Mis juhtub kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata?

  Kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata või ei esitata üldse siis on registripidajal õigus ilma hoiatamata aruande tegemata jätnud ettevõtet trahvida . Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel seaduses sätestatud aruande esitamise tähtaja möödumisel ei esitata, algatab registripidaja ÄS § 60, MTÜ § 361 või SAS § 341 alusel juriidilise isiku suhtes järelevalvemenetluse, mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

  Kui mul on eelmise aasta aruanne tegemata, mis siis saab?

  Ei ole probleemi, ANNi abiga saad kiirelt ja lihtsalt tehtud kõik puuduvad aruanded. Alustada saad kõige varasemast ning seejärel liikuda järgmiste juurde.

 • Andmete turvalisus on ANNi jaoks prioriteet ning oleme taganud andmete turvalisuse järgnevalt:

  • kõik andmed on salvestatud krüpteeritud kujul,

  • andmetele on juurdepääs vaid volitatud kasutajal,

  • regulaarne süsteemi turvanõrkuste kontroll,

  • andmed on varundatud.

  Mis saab minu ettevõtte andmetest peale aruande koostamist?

  Süsteemis on andmed salvestatud, kuni kasutaja poolse kustutamiseni. Soovi korral võid kõik kustutada kohe, kui oled aruande endale salvestanud.

  Kas ma saan enda ettevõtte andmed ja konto kustutada?

  Jah, konto kustutamisel kustatakse kõik sinuga seotud andmed meie andmebaasist. Kui kustutad aruande, siis vastava aruande kustutamisel kustutatakse ka selle aruandega seotud andmed sh. RIKist saadud andmed, pangaväljavõtted jne.

Alusta siit oma aastaaruande koostamist

 • Kasutajasõbralik ja nutikas veebipõhine lahendus
 • Logi sisse ja koosta nii mitu aruannet nagu sinul vaja
 • Sulle on toeks selged juhised kogu aruande koostamise vältel
 • Kõik vajalikud tegevused on sinu jaoks ette läbi mõeldud
 • Ainult sinul on ligipääs sinu koostatud aruannetele
Ühe aastaaruande hind69